Svensk säkerhet

Avsnittet om svensk säkerhet tar upp Sveriges säkerhetspolitiska historia under hela 1900-talet och fram till idag.

Säkerhetspolitik har länge präglats av hotet från ett väpnat angrepp. I dag handlar säkerhet om att skydda svenska intressen såväl i vårt närområde som på andra sidan jordklotet. Svensk säkerhet bygger framförallt på den politiska, ekonomiska och militära integrationen i EU och FN.

Översikt av innehållet i temat svensk säkerhet

Historik

1900-talet är förmodligen det blodigaste århundradet i mänsklighetens historia men för Sveriges del var det en fredlig period. Vi förklarade oss alliansfria i fred och neutrala i krig.

Svensk säkerhetspolitik

Den svenska säkerhetspolitiken är en del av samhällets samlade resurser för att möta hot och utmaningar mot vår säkerhet. Svensk säkerhet är beroende av internationella samarbeten och relationer med flera länder genom FN, EU, partnerskap med Nato och försvarssamarbetet med de nordiska länderna och Baltikum, liksom bilateralt samarbete med enskilda länder.

Svensk säkerhet, försvar och internationell krishantering

Sedan andra världskriget har hot- och riskbilden förändrats. I linje med detta har även det svenska försvaret genomgått stora omställningar. Sverige har gått från ett försvar som i främsta hand ska kunna försvara landet mot en militär invasion till ett yrkesförsvar som deltar i multinationella insatser.

Nya hot, nya uppgifter

Närområdets osäkerhet, terrorism, klimatförändringarnas effekter på fred och säkerhet, cyberattacker, spionage, it-brottslighet, akuta utbrott av epidemier som ebola och digitala propagandakrig. Dagens hot känner inga nationsgränser och därför arbetar Sverige tillsammans med andra länder för att garantera fred och skapa en gemensam säkerhet.