Medier och påverkan

Sidorna Media och påverkan handlar om hur medier allt mer tydligt utgör en aktör i krig och konflikter. Avsnittet tar upp allt från den digitala revolutionens påverkan till hot mot yttrandefriheten och fängslanden av journalister. Texterna syftar till att skapa medvetenhet kring den information vi tar del av.

Så gott som alla skeenden och företeelser går att skildra utifrån en mängd olika infallsvinklar. En människas gärningar som hyllas av vissa kan fördömmas av andra. Som mediekonsument är det därför viktigt att ta till sig all information utifrån ett kritiskt förhållningssätt och inte göra sig beroende av en enda källa. Man bör ställa sig frågor som: Varför tas ett visst ämne upp vid en given tidpunkt och ur en speciell vinkel? Vem eller vilka står bakom informationen? Hur beskrivs samma ämne av en annan källa?

Översikt av innehållet i tema Medier och påverkan

Internet

Internet är en naturlig del av många svenskars liv, men vad betyder det ur ett säkerhetspolitiskt perspektiv att så många människor i världen är uppkopplade? Yttrandefrihet på nätet har, oavsett svaret på frågan, fått en ökad betydelse i takt med att antalet människor med tillgång till internet och sociala medier växer.

Källkritik

När du läser en text ska du alltid fråga dig vem eller vilka som är avsändare. Information kan framställas på olika sätt beroende på syfte, kultur, sammanhang eller forum.