Har du koll?

Har du koll? är ett utbildningsmaterial som är framtaget av MSB. Det innehåller lärarhandledningarm elevmaterial och faktafördjupningar.

Inom områdena Säkerhetspolitik, Försvar och Krisberedskap finns material framtaget som är anpassat för högstadiet och gymnasieskolan. Materialet är från 2013.

Säkerhetspolitik

Elevmaterial (2013)

Lärarhandledning (2013)

Fördjupad fakta (2013)

Hela materialet (2013)

Försvar

Elevmaterial (2013)

Lärarhandledning (2013)

Fördjupad fakta (2013)

Hela materialet (2013)

Krisberedskap

Elevmaterial (2013)

Lärarhandledning (2013)

Fördjupad fakta (2013)

Hela materialet (2013)