Frågebank Konflikter

Här hittar du frågor och diskussionsövningar som relaterar till webbplatsens innehåll. De frågor som presenteras i den här frågebanken handlar om avsnittet Konflikter, men många av frågorna berör även flera områden. Frågebanken är redaktionens förslag på frågeställningar som kan utvecklas av er själva i undervisningen. 

Frågorna är uppbyggda utifrån tre nivåer som ger eleverna möjligheter att uppvisa sina förmågor inom ämnet:

Faktafrågorna bygger på baskunskaper som är nödvändiga att ha som grund för att eleverna ska kunna gå vidare i mer fördjupande och analyserande frågeställningar.

Diskussionsfrågorna ger möjlighet till att analysera konsekvenser av olika fenomen ur individ-, grupp- och samhällsperspektiv. Genom att jämföra olika faktorer kan eleven utveckla en djupare förståelse för ämnet.

Analysfrågorna ger utrymme för självständiga analyser av t.ex. lösningsförslag, långsiktiga konsekvenser, påverkan och utvecklingsprocesser. Här kan eleven även ges möjlighet att värdera andras ståndpunkter på ett nyanserat sätt och redogöra för sin egen ståndpunkt genom välgrundade slutsatser.

Gammalt underlag

Vi har tyvärr inte haft möjlighet att uppdatera alla frågor i frågebanken. Trots det är många frågor användbara och därför vill vi inte ta bort dem helt. Använd gärna frågorna men var uppmärksam på om en del behöver justeras.

Frågor uppdaterade 2014

Konflikter (PDF)