Minister för en dag

Varje år genomför Folk och Försvar den scenariobaserade övningen Minister för en dag med cirka 400 gymnasieklasser från olika delar av landet. Utbildningen görs med stöd av Försvarsmakten och MSB.

Foto: Folk och Försvar

Vad ligger bakom de kriser och konflikter som pågår i vår omvärld? Vilken roll spelar den säkerhetspolitiska utvecklingen, och hur kan det påverka oss här i vår egen vardag? Genom att lära oss att tolka och förstå olika skeenden ökar vi förståelsen för och kunskapen om de mekanismer som idag styr internationell politik.

När?

En utbildning tar 3,5 timmar att genomföra. Kontakta Folk och Försvar för mer information.

Var?

Minister för en dag genomförs ute på skolor över hela landet. I Stockholm har vi en utbildningslokal på Armémuseum på Östermalm dit klasser från hela Storstockholm kommer för att gå utbildningen.

Pris?

Aktiviteten är helt kostnadsfri för gymnasieskolor och universitet. Det betyder att vi skickar någon av våra utbildare till din skola helt utan kostnad för dig.

Vi ser gärna att skolan har möjlighet att ställa upp med en dator och en bildkanon för att förenkla vårt besök.

Hur går det till?

Under ledning av en spelinstruktör förflyttas deltagarna till den fiktiva Gröna Havsregionen, där de under några timmar agerar ministrar i olika regeringar.

Som regeringsmedlem styr och påverkar deltagaren utvecklingen inom regionen och tvingas fatta avgörande beslut för sitt land och regionen i stort.

Vilka frågor finns med i utbildningen?

Oljefyndigheter, miljöproblem, signalspaning, svältkatastrofer, terrorattentat, allianser mellan länder, gränsoroligheter och etniska gruppers krav på självständighet är några av de utmaningar som deltagarna kan ställas inför. Listan kan göra mycket längre.

Nyhetssändningar presenteras regelbundet och känslan av verklighet infinner sig snabbt.

Allt sker under tidspress och som ministrar får deltagarna både ta ställning och försvara de beslut de fattar.

Hur regionen ser ut när rollspelet är slut går aldrig att förutsäga. Det beror helt och hållet på deltagarna.

Vilka riktar sig utbildningen till?

Alla kan delta i utbildningen, men den vänder sig främst till gymnasieungdomar. Andra grupper som har genomgått utbildningen är blivande officerare, universitetsstudenter och handläggare på Utrikesdepartementet.

Utbildningen är lämplig för minst 15 stycken personer och deltagarna kan vara så många som 30. Det optimala antalet deltagare är 25.

Hur kopplas spelet ihop med verkligheten?

Efter spelet genomförs en diskuterande utvärdering då deltagarna tillsammans med spelinstruktören analyserar vad som hände. Paralleller dras till verkliga kriser och konflikter i omvärlden.

Genom att koppla samman spelupplevelsen med kunskap skapas ett engagemang för säkerhetspolitiska frågor, som annars kan uppfattas som svåra och komplicerade.

Diskussioner kring begrepp såsom demokrati, konflikt och internationellt samarbete blir tacksamma att ta upp till diskussion, liksom EU, Natos och FNs roll i den internationella politiken.

Kontakt:

Kontakta Folk och Försvar för mer information om utbildningen.